Adri's comics

Szerelem, madarak, kamion(osok), szellemek egy képregényben.

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy Ön meglátogatja az adri.dzsembori.hu honlapot, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az adri.dzsembori.hu webszájton (továbbiakban: honlap) található tartalom Gyalus Adrienn (továbbiakban tulajdonos) szellemi tulajdona.

A tulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, adatszerkezet, eljárás, program, stb.) feldolgozása, vagy értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlap oldalairól bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.